Δημόσια υγεία και τουρισμός υπό τον φόβο της πανδημίας