Δεσμεύεται για περιβάλλον «φιλικό» στους επιχειρηματικούς ομίλους