Δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την εύρυθμη λειτουργία της ΜΕΘ στο «Αττικόν»