top of page

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 02-05-2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


H ΕΙΝH καταγγέλλει την πλήρη κυβερνητική αδιαφορία για το ζήτημα της αδυναμίας λειτουργίας του Ακτινολογικού τμήματος του Γ.Ν. Άρτας. Ενός τμήματος που λειτουργούσε οριακά από το περασμένο καλοκαίρι (3 γιατροί) και έχει απομείνει από τον Απρίλιο με μόνο 2.


Αποτέλεσμα αυτής της αδιαφορίας είναι η αδυναμία κάλυψης όλων των εφημεριών, που οδήγησε σε εντέλλεσθε για υπερεφημέρευση μέσα στο πρώτο 20μερο του Απριλίου στους εναπομείναντες. Το α κραίο αποτέλεσμα της αδιαφορίας ήταν πως το νοσοκομείο οδηγήθηκε και σε ακάλυπτες από ακτινολό γο εφημερεύσεις, ώστε για επείγουσες ακτινολογικέ εξετάσεις η διοίκηση του νοσοκομείου να προσφύ γει στη …συνεργασία με ιδιωτικό ακτινολογικό κέντρο της Άρτας.Σε ένα νοσοκομείο με 18 κλινικές και καθημερινή εφημέρευση είναι βέβαιο ότι γίνεται επισφαλής η λειτουργία του νοσοκομείου για τις ανάγκες των νοσηλευόμενων ασθενών, αφού ένας εξοντωμένος γιατρός με 5 εφημερίες την εβδομάδα καθίσταται επικίνδυνος για τους ασθενείς και έρχεται να εργασθεί κόντρα σε κάθε εργατική νομοθεσία ασφάλειας. Είναι σαφές ότι μια τέτοια λειτουργία των συναδέλφων του ακτινολογικού θα οδηγήσει σε … Τέμπη για τους ασθενείς…. με τους γιατρούς …σταθμάρχες της κυβέρνησης για το όποιο ιατρικό σφάλμα ή όποια ιατρική αμέλεια ακολουθήσει.


Μετά από 3 ολόκληρα χρόνια διαχείρισης της πανδημίας, με πλέον ψηφισμένους νόμους που οδηγούν σε ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών και δομών ( απογευματινά χειρουργεία- ιατρεία), με εξαγγελίες από τα πιο επίσημα χείλη για συγχωνεύσεις κλινικών, δομών και μετατροπή των Νοσοκομείων του ΕΣΥ σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, με ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ προσλήψεις ΜΟΝΙΜΟΥ προσωπικού, για το ιατρικό προσωπικό που υπηρετεί στο Νοσοκομείο Άρτας, η Διοίκηση, η 6η Υ.ΠΕ. και το Υπουργείο Υγείας αυτό που επιφυλάσσουν είναι αναγκαστικές μετακινήσεις και εντέλλεσθε.


Πριν λίγες μέρες, γιατρός επιμελήτρια της χειρουργικής κλινικής, πήρε εντολή αναγκαστικής με τακίνησης για το Νοσοκομείο Πρέβεζας, προκειμένου να καλύψει υπηρεσιακές ανάγκες της χειρουρ γικής κλινικής του εκεί Νοσοκομείου. Την ίδια στιγμή που το Νοσοκομείο Πρέβεζας δεν έχει προκη ρύξει καμιά θέση χειρουργού την τελευταία διετία. Την ίδια στιγμή που για υπηρεσιακές ανάγκες του Νοσοκομείου, 2 γιατροί της ίδιας κλινικής που έχουν συμπληρώσει το ηλικιακό όριο συνταξιοδότη σης πήραν ολιγόμηνες παρατάσεις για παραμονή στην εργασία και που 3ος γιατρός της ίδιας κλινι κής αναμένεται και αυτός να συνταξιοδοτηθεί σε λίγους μήνες.


Η συγκεκριμένη απόφαση πέρα από το ότι είναι εξοντωτική για την συνάδελφο που την στέλνουν αναγκαστικά στην Πρέβεζα είναι και βαθιά προβληματική για το Νοσοκομείο Άρτας και την λειτουρ γία της χειρουργικής κλινικής.


Ταυτόχρονα, γιατρός επιμελήτρια της ΜΕΘ του Νοσοκομείου θα αναγκαστεί να παραιτηθεί για οικογενειακούς λόγους, αφού το Υπουργείο Υγείας και η Διοίκηση του ΕΚΑΒ, αρνούνται να εφαρμόσουν τον νόμο για συνυπηρέτηση υγειονομικών και δεν εγκρίνουν την μετάθεση για εδώ του συζύγου της ο οποίος είναι διασώστης στο ΕΚΑΒ στην Αθήνα. Αυτά είναι τα κίνητρα που δίνει το Υπουργείο Υγείας για να στελεχωθούν τα Νοσοκομεία της Περιφέρειας με ιατρικό προσωπικό.


Η επιλογή του Υπουργείου Υγείας είναι να κρατάει και μετά τα 67 ιατρικό προσωπικό για υπηρεσιακές ανάγκες, να μην προσλαμβάνει μόνιμο ιατρικό προσωπικό, με το σταγονόμετρο κυριολεκτικά να εγκρί νει θέσεις ακόμα και επικουρικού προσωπικού, να μην δίνει κανένα κίνητρο για να έρθει ιατρικό προ σωπικό στα νοσοκομεία της περιφέρειας, αλλά φειδωλώς να μοιράζει εντέλλεσθε, στο ιατρικό προσω πικό για μετακινήσεις. Δυστυχώς έτσι ΔΕΝ καλύπτονται οι ανάγκες!


Καλούμε την Διοίκηση του Γ.Ν Άρτας, την 6η Υ.ΠΕ., το Υπουργείο Υγείας:


Ε Ν Ω Σ Η Ι Α Τ Ρ Ω Ν Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ω Ν Η Π Ε Ι Ρ Ο Υ (Ε.Ι.Ν.Η.)


Δ/νση Π.Γ.Ν.Ι. (Λεωφόρος Πανεπιστημίου 45500) ΦΑΞ :26510 40756email:einh@otenet.gr ΑΜΕΣΑ να πάρουν πίσω την μετακίνηση της συναδέλφου στο Νοσοκομείο Πρέβεζας, ΑΜΕΣΑ να εγκρίνουν την μετακίνηση για λόγους συνυπηρέτησης στον συνάδελφο του ΕΚΑΒ,


ΑΜΕΣΑ να προχωρήσουν σε προσλήψεις ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ με άμεση προτεραιότητα για το ακτινολογικό τμήμα του νοσοκομείου.


Οι πολίτες της Άρτας έχουν κάθε συμφέρον να σταθούν στο πλάι των εργαζόμενων και των για τρών του νοσοκομείου. Να βρίσκονται σε ετοιμότητα προκειμένου να παραμείνει όρθιο ‘ένα σύγ χρονο και δωρεάν Εθνικό Σύστημα Υγείας, το Νοσοκομείο και οι δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του νομού.


ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Ι.Ν.Η.


Comments


bottom of page