top of page

Δελτίο Τύπου κοινωνικών λειτουργών στην ψυχική υγεία

Διαδικασία μετάβασης ψυχικά ασθενών σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης


Την 4/1/2021 εκδόθηκε νέα εγκύκλιος για τη διαδικασία μετάβασης ψυχικά ασθενών (ΑΔΑ: 60ΘΚ465ΦΥΟ-Ο46) σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. χρηματοδοτούμενα από το Υπουργείο Υγείας). Η μετάβαση των ψυχιατρικών ασθενών σε μονάδες αποκατάστασης (ξενώνες, οικοτροφεία, διαμερίσματα), αποτελεί βασικό κορμό της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης και επιδιωκόμενο στόχο των επαγγελματιών ψυχικής υγείας.


Η μη ένταξη των ασθενών στις εν λόγω δομές οδηγεί σε χρόνια παραμονή τους σε ψυχιατρικές κλινικές- νοσοκομεία, σε περιβάλλοντα που αδυνατούν καθοριστικά να τους στηρίξουν, σε επισφαλή χωρίς κοινοτική υποστήριξη διαβίωση ή συχνά σε καθεστώς αστεγίας. Με άλλα λόγια, η ενσωμάτωση των ασθενών στην κοινότητα, ως ισότιμα μέλη αυτής και η δυνατότητα αυτονόμησής τους, σχετίζεται άρρηκτα με αυτά τα προστατευμένα πλαίσια, που καλούνται να τους εντάξουν και να ενισχύσουν την προσπάθεια λειτουργικής αποκατάστασής τους.


Με την παρούσα εγκύκλιο, παρατηρούμε πως σταδιακά αποσιωπούνται επιμελώς οι λέξεις ψυχιατρική μεταρρύθμιση, αποασυλοποίηση, ασυλικά τμήματα και χρόνιοι ασθενείς. Αυτό συμβαίνει όχι γιατί επετεύχθη η εξυγίανση των θεσμών. Οι αριθμοί εισαγωγής ασθενών στο Ψ.Ν.Α. “Δρομοκαΐτειο” είναι αποκαλυπτικοί: ενδεικτικά, με τρεις 24ωρες εφημερίες ανά εβδομάδα, ΜΟΝΟ στα τμήματα οξέων περιστατικών, νοσηλεύτηκαν περίπου 2.920 ασθενείς, για το έτος 2020.


Η παρούσα εγκύκλιος με την παντελή έλλειψη επιστημονικού υποβάθρου, τις αέναες γραφειοκρατικές διαδικασίες που εισάγει, αλλά και η σημαντική απουσία δομών, καταδικάζει πληθώρα ασθενών να παραμένουν “ξεχασμένοι” στα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία, ως ασθενείς με “κακό” προφίλ.


Τα δημόσια νοσοκομεία- τα ήδη υποστελεχωμένα και υποχρηματοδοτούμενα- καλούνται καθημερινά να υποταχθούν σε πολιτικές πελατειακών σχέσεων, να διαλέξουν ανάμεσα σε ήδη ευάλωτους ανθρώπους, να εφευρίσκουν αυτοσχέδιες λύσεις και να συναινέσουν, εφαρμόζοντας την εν λόγω εγκύκλιο, σε μια πολιτική όπου κυριαρχεί η παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και η ενίσχυση των κοινωνικών ανισοτήτων.


Αφού παραχωρήθηκε ένα μεγάλο μέρος των δομών ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης σε ιδιωτικές, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, χρηματοδοτούμενες από το Υπουργείο Υγείας, τώρα νομιμοποιείται πλήρως η δυνατότητα επιλογής ή απόρριψης του ασθενούς,μονομερώς από τις δομές υποδοχής, ανεξάρτητα από τη θετική απόφαση της αρμόδιας επιτροπής μετάβασης της Υ.Π.Ε.


Συνέπεια των ανωτέρω - όπως αποτυπώνεται και σε έγγραφες επιστολές ανάμεσα στα νοσοκομεία και τις Μ.Κ.Ο.- είναι πως πολλές φορές παρεκκλίνουν του χαρακτηρισμού, του σκοπού λειτουργίας τους και της αντίστοιχης χρηματοδότησης που λαμβάνουν!

Θεμελιώνεται ως εκ τούτου η λογική casting και περιστρεφόμενης πόρτας- με κακοποιητικούς όρους για τον ασθενή- ο οποίος ως εκκρεμές, εγκλωβίζεται για μεγάλα χρονικά διαστήματα σε δοκιμαστικές συνθήκες και επαναλαμβανόμενες απορρίψεις ή ωθείται σε καθεστώς αστεγίας.

Ενδεικτικά, από την εφαρμογή της παρούσας εγκυκλίου:


• υποβαθμίζεται ο ρόλος της επιτροπής μετάβασης.

• δίδεται αποκλειστικότητα στην απόφαση του φορέα υποδοχής, παραμερίζοντας το λόγο του ασθενούς και του φορέα υποβολής αιτήματος.

• ζητούνται χρονοβόρες διαδικασίες και δικαιολογητικά που δε δύναται να ολοκληρωθούν από τμήματα οξέων, όπου η παραμονή των ασθενών είναι βραχεία.

• δεν υπάρχει ξεκάθαρη διαβάθμιση των κριτηρίων ένταξης.

• στην πράξη, δεν έχουν προτεραιότητα όσοι βρίσκονται υπό καθεστώς αστεγίας

• εγκλωβίζονται οι ασθενείς που δεν έχουν τη δυνατότητα άμεσης συναίνεσης.


Να σημειωθεί, επιπλέον, πως στα δημόσια νοσοκομεία εισέρχονται κατά κύριο λόγο ασθενείς με “κακό” προφίλ (άστεγοι, αγνώστων στοιχείων, με διπλές διαγνώσεις κλπ).


Παράλληλα, ως κοινωνικοί επιστήμονες διαπιστώνουμε καθημερινά μια προσπάθεια θεσμικής στιγματοποίησης όλων των ευάλωτων ομάδων. Σε αυτούς τους ζοφερούς καιρούς αναπαράγονται οι επικίνδυνες ιδέες εγκλεισμού του διαφορετικού και εξόντωσης του αδύναμου. Οι πρόσφυγες θα “φυλακίζονται”σε χώρους συγκέντρωσης, οι ασθενείς θα “στοιβάζονται” στα άσυλα, οι άστεγοι θα είναι οι “αόρατες σκιές” που θα γεμίζουν τους δρόμους, οι κρατούμενοι θα υποστούν μια “πυρηνική εξόντωση” αντί σωφρονισμού, οι τοξικοεξαρτημενοι είναι οι “αποτυχημένοι” αυτής της κοινωνίας.


Ως επαγγελματίες υγείας αλλά και ως πολίτες στεκόμαστε απέναντι στις πολιτικές της επίθεσης προς τον Άλλο, της απέκδυσης της αξιοπρέπειας και της ταυτότητας του ασθενούς ως υποκείμενο. Ζητούμε από τους αρμόδιους φορείς, αλλά και από όλη την κοινωνία να υπερασπιστούν το δημόσιο χαρακτήρα των νοσοκομείων, την ισότιμη φροντίδα όλων των ασθενών, την αξιοκρατική πρόσβασή τους στις δομές αποκατάστασης και να αποσύρουν την εν λόγω εγκύκλιο προκειμένου να διαφυλάξουμε έστω το στοιχειώδες.ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Προϊσταμένη Κοινωνικής Υπηρεσίας Ψ.Ν.Α. “Δρομοκαΐτειο

”ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Διευθύντρια Ιατρικής Υπηρεσίας Ψ.Ν.Α. “Δρομοκαΐτειο”

Ζερβού Αργυρώ Διευθύντρια αναοσηλευτικής Υπηρεσίας Ψ.Ν.Α. “Δρομοκαΐτειο”

ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ

ΑΓΡΑΠΙΔΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Κοινωνική Λειτουργός, Msc. Ψ.Ν.Α. “Δρομοκαΐτειο”

ΜΠΟΛΟΒΙΝΑ ΜΑΡΙΑ Κοινωνική Λειτουργός, Msc. Ψ.Ν.Α. “Δρομοκαΐτειο”

ΠΑΓΩΝΗ ΕΥΑΝΘΙΑ Κοινωνική Λειτουργός, Ψ.Ν.Α. “Δρομοκαΐτειο”

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ Κοινωνική Λειτουργός, Msc. Ψ.Ν.Α. “Δρομοκαΐτειο”

ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ Κοινωνική Λειτουργός, Ψ.Ν.Α. “Δρομοκαΐτειο”

ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ Κοινωνική Λειτουργός, Ψ.Ν.Α. “Δρομοκαΐτειο”

ΤΣΙΡΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Κοινωνική Λειτουργός, Ψ.Ν.Α. “Δρομοκαΐτειο”

ΓΡΑΨΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ Κοινωνική Λειτουργός, Ψ.Ν.Α. “Δρομοκαΐτειο”

ΤΕΛΩΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΩΡΑ Επίκουρη Καθηγήτρια ΠΑΔΑ

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Τελειόφοιτος Κοινωνικός Λειτουργός, Ελληνικό

Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Διευθύντρια Ψυχίατρος Ψ.Ν.Α. “Δρομοκαΐτειο”


ΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ Ψυχολόγος Ψ.Ν.Α. “Δρομοκαΐτειο”

ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Ψυχολόγος Ψ.Ν.Α. “Δρομοκαΐτειο”

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ Νοσηλεύτρια Ψ.Ν.Α. “Δρομοκαΐτειο”

ΛΙΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ψυχίατρος Ψ.Ν.Α. “Δρομοκαΐτειο”

ΜΠΟΜΠΟΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Εργοθεραπευτής Ψ.Ν.Α. “Δρομοκαΐτειο”

ΚΟΥΤΟΥΔΗ ΜΥΡΤΩ Ψυχολόγος

ΠΡΩΪΑ ΕΛΕΝΗ Ψυχολόγος Ψ.Ν.Α. “Δρομοκαΐτειο”

ΦΙΣΤΕ ΜΑΡΚΕΛΛΑ Ψυχολόγος Ψ.Ν.Α. “Δρομοκαΐτειο”

ΣΙΣΚΑΣ ΙΩΣΗΦ Νοσηλευτής Ψ.Ν.Α. “Δρομοκαΐτειο”

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Ειδικευόμενη Ψυχίατρος Ψ.Ν.Α. “Δρομοκαΐτειο”

ΔΟΞΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Συντονιστής Διευθυντής Ψυχίατρος Ψ.Ν.Α. “Δρομοκαΐτειο”

ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Ψυχίατρος Ψ.Ν.Α. “Δρομοκαΐτειο”

ΜΑΤΣΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Ψυχίατρος, Πρώην Διευθύντρια 18 ΑΝΩ

ΜΑΪΛΛΗ ΙΣΜΗΝΗ Ψυχίατρος Ψ.Ν.Α. “Δρομοκαΐτειο”

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Ψυχίατρος Ψ.Ν.Α. “Δρομοκαΐτειο”

ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Προϊσταμένη Νοσηλεύτρια Ψ.Ν.Α. “Δρομοκαΐτειο”

ΓΑΛΙΑΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Ψυχολόγος Ψ.Ν.Α. “Δρομοκαΐτειο”

ΚΟΥΤΣΑΝΕΛΟΥ ΔΩΡΑ Ψυχολόγος Ψ.Ν.Α. “Δρομοκαΐτειο”

ΧΑΣΑΠΗΣ ΔΗΜΟΣ Ψυχίατρος Ψ.Ν.Α. “Δρομοκαΐτειο”

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Ψυχίατρος Ψ.Ν.Α. “Δρομοκαΐτειο”

ΜΑΓΓΟΥΡΑ ΕΥΘΥΜΙΑ Προϊσταμένη Νοσηλεύτρια Ψ.Ν.Α. “Δρομοκαΐτειο”

ΤΣΑΠΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ Προϊσταμένη Νοσηλεύτρια Ψ.Ν.Α. “Δρομοκαΐτειο”

ΖΗΚΑ ΑΙΜΙΛΙΑ Ψυχίατρος Ψ.Ν.Α. “Δρομοκαΐτειο”

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Τέως Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας Ψ.Ν.Α. “Δρομοκαΐτειο”

ΤΖΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ Ψυχολόγος

ΚΑΛΛΙΤΕΡΑΚΗ ΕΥΤΥΧΊΑ Ψυχιατρική Κοινωνική Λειτουργός-Ψυχαναλύτρια Αιγινήτειο Νοσοκομείο

ΔΙΚΤΥΟ ΔΡΑΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Ψυχολόγος Ψ.Ν.Α. “Δρομοκαΐτειο”

ΜΙΧΟΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Νοσηλεύτρια Ψ.Ν.Α. “Δρομοκαΐτειο”

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ ΑΝΝΑ Φυσιοθεραπεύτρια Ψ.Ν.Α. “Δρομοκαΐτειο”

ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ψυχίατρος ΚΨΥ Κορυδαλλού

ΜΗΤΣΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ Νοσηλεύτρια ΚΨΥ Κορυδάλλου

ΠΑΤΣΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΩ Εργοθεραπεύτρια ΚΨΥ Κορυδαλλός

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ Επισκέπτρια Υγείας ΚΨΥ Κορυδαλλού

ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ ΗΛΙΑΝΑ Επισκέπτρια Υγείας ΚΨΥ Κορυδαλλού

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ Επισκέπτρια Υγείας ΚΨΥ Κορυδαλλού

ΚΑΠΡΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Ψυχολόγος ΚΨΥ Κορυδαλλού

ΔΑΝΙΑ ΠΗΓΗ Ψυχολόγος ΚΨΥ Κορυδαλλού

ΛΙΝΑΡΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ Εδικευόμενη Ψυχίατρος Ψ.Ν.Α. “Δρομοκαΐτειο”

ΚΟΥΒΑΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ Ψυχολόγος Ψ.Ν.Α. “Δρομοκαΐτειο”

ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ Τεχνικός Ακτινολόγος Ψ.Ν.Α. “Δρομοκαΐτειο”

ΣΚΙΑΘΙΤΗ ΜΑΡΙΑ Ιατρός Ακτινολόγος Ψ.Ν.Α. “Δρομοκαΐτειο”

ΛΑΜΠΑΡΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ Ψυχίατρος Ψ.Ν.Α. “Δρομοκαΐτειο”

ΒΑΣΤΑΡΟΥΧΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Διευθυντής Ψυχίατρος Ψ.Ν.Α. “Δρομοκαΐτειο”

ΚΑΠΙΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ειδικευόμενος Ψυχίατρος Ψ.Ν.Α. “Δρομοκαΐτειο”

ΒΟΥΡΔΑΝΟΥ ΕΡΓΙΝΗ Ψυχολόγος Ψ.Ν.Α. “Δρομοκαΐτειο”

ΠΑΧΗ ΑΙΚΑΤΕΤΡΙΝΗ Προισταμένη Κοινωνικής Υπηρεσίας Θριάσιο Νοσοκομείο

ΤΖΙΑΡΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ Πρώην Πρόεδρος ΕΚΚΑ

ΜΠΙΣΜΠΙΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ Κοινωνική Λειτουργός Θριάσιο Νοσοκομείο

ΚΑΛΕΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Κοινωνική Λειτουργός Θριάσιο Νοσοκομείο

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΣΑΒΒΟΥΛΑ Ψυχολόγος Ψ.Ν.Α. “Δρομοκαΐτειο”

ΚΟΝΤΟΜΗΝΑ ΕΥΓΕΝΙΑ Κοινωνική Λειτουργός Θριάσιο Νοσοκομείο

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ Κοινωνική Λειτουργός Θριάσιο Νοσοκομείο

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Κοινωνική Λειτουργός Θριάσιο Νοσοκομείο

ΚΑΤΣΙΜΠΡΑΚΗ ΑΘΗΝΑ Κοινωνική Λειτουργός Θριάσιο Νοσοκομείο

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ Κοινωνική Λειτουργός Θριάσιο Νοσοκομείο

ΖΑΚΑΛΚΑΣ ΘΩΜΑΣ Κοινωνική Λειτουργός Θριάσιο Νοσοκομείο

ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Κοινωνική Λειτουργός Νοσοκομείο “Γεννηματάς”

ΓΙΑΛΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ Γενικό Νοσοκομείο “Γ.Γεννηματάς”

ΔΗΛΑΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Νοσοκομείο “Γ.Γεννηματάς”

ΓΙΑΛΟΥΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Κοινωνική Λειτουργός, Ψ.Ν.Α. “Δρομοκαΐτειο”

ΖΑΡΓΚΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Νοσηλευτής Ψ.Ν.Α. “Δρομοκαΐτειο”

ΒΟΥΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΑ Προϊσταμένη Νοσηλευτικής Ψ.Ν.Α. “Δρομοκαΐτειο”

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ Ψυχολόγος Ψ.Ν.Α. “Δρομοκαΐτειο”

ΦΩΤΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ Διευθύντρια Ψυχίατρος Ψ.Ν.Α. “Δρομοκαΐτειο”

ΑΪΒΑΛΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΗ Ψυχίατρος Ψ.Ν.Α. “Δρομοκαΐτειο”

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΓΑΠΗ Νοσηλέυτρια Ψ.Ν.Α. “Δρομοκαΐτειο”

ΚΑΨΟΜΕΝΑΚΗ ΝΙΚΗ Νοσηλεύτρια Ψ.Ν.Α. “Δρομοκαΐτειο

Comments


bottom of page