Συνέχεια στις παρεμβάσεις ενάντια στο χτύπημα του 5ήμερου στις φαρμακαποθήκες