Γ. Γαλανόπουλος: Ο εμβολιασμός να συνδυαστεί με μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας