Γ. Γαλανόπουλος: "Θέλουν να ξεκόψουν το λαό από τη δημόσια περίθαλψη."