Γ. Γαλανόπουλος: Δεν έχουμε αναπνευστήρες και υπάρχει τεράστια έλλειψη προσωπικού