Γ. Γαλανόπουλος: Ασθενείς που χρειάζονται σημαντική φροντίδα μένουν εκτός ΜΕΘ