Γ. Γαλανόπουλος: Αιχμή του αγώνα των υγειονομικών η απόσυρση του Ν/Σ για τη δευτεροβάθμια περίθαλψη