Γκαμπράνης Γιάννης Διευθυντής Κλινικής covid Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας