Γιατρός του Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός»: Πρέπει να επιταχθεί εδώ και τώρα ο ιδιωτικός τομέας