Γιάννης Γαλανόπουλος: Η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα για να προστατεύσει το λαϊκό συμφέρον.