Γενικό Νοσοκομείο Παμμακάριστος-Ανάγκη ανάκλησης απόφασης μετακίνησης δύο Παθολόγων