Βούλα: Γενική Συνέλευση Σωματείου Εργαζομένων 26/2