Βασίλειος Τσάπας: Χειρότερη κατάσταση από πέρυσι - Μιχάλης Ρίζος: Ασθενείς σε ράντζα