#Αrtattack I Ένα χρόνο μετά, οι καλλιτέχνες στην επίθεση