Α. Ρέτζιου: Το μεγάλο σκάνδαλο είναι η διαχρονική συνεχής εμπορευματοποίηση της δημόσιας υγείας