Α απαγόρευση κυκλοφορίας και η καραντίνα από ιατρική σκοπιά