ΑΧΕΠΑ: Δίνουμε τη μάχη δίπλα στο λαό που είναι το μόνο στήριγμα μας