Αφ.Ρέτζιου | Συγκέντρωση Υπ. Υγείας - Παγκόσμια Μέρα Υγείας