Αυτοαξιολογηθείτε και...αποφασίστε για τον εμβολιασμό, οι συστάσεις της κυβέρνησης