ΑΥΓΗ: Το πρόταγμα είναι η καθολική κάλυψη στην Υγεία