Από 3 νοσοκομεία ξεκινούν πιλοτικά οι ΣΔΙΤ στην Υγεία