Απεργούν οι νοσοκομειακοί γιατροί Ι πορεία στη Λάρισα