Απαράδεκτες συνθήκες εργασίας στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης