Απαιτούν μαζικές προσλήψεις, μέτρα προστασίας, νέα κρεβάτια ΜΕΘ

Ο ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ