Απέναντι στη διαχρονική πολιτική εμπορευματοποίησης της Υγείας