Ανησυχία προκαλούν οι ελλείψεις σε προσωπικό, υποδομές, εξοπλισμό

Ο ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ