ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΕ ΓΙΑΤΡΟΥΣ

Αθήνα 28 Σεπτεμβρίου 2021

Α.Π:11630


Τον Μάρτιο – Απρίλιο 2020 είχε δοθεί ένα έκτακτο επίδομα σε γιατρούς ειδικοτήτων και τμημάτων, οι οποίοι θεωρήθηκε ότι είχαν άμεση σχέση με την αντιμετώπιση ασθενών της πανδημίας.


Πολλοί συνάδελφοι όμως φέτος διαπιστώνουν πως στην φορολογική εκκαθάριση του έτους 2020, ολόκληρο το μεικτό ποσό αυτού του επιδόματος προστέθηκε στο φορολογητέο εισόδημα του 2020 με αποτέλεσμα να υπόκεινται λόγω αλλαγής κλίμακας σε αύξηση φόρου πολύ μεγαλύτερη από το καθαρό ποσό του καταβληθέντος επιδόματος. Δηλαδή βγήκαν και χαμένοι από πάνω και μάλιστα κατά χιλιάδες ευρώ.


Απαιτούμε να γίνει ρύθμιση μέσω της ΑΑΔΕ, ώστε αναδρομικά το επίδομα αυτό να αφαιρεθεί από το φορολογητέο εισόδημα του 2020, ώστε να αποκατασταθεί αυτή η αδικία.