Ανακοίνωση της ΕΙΝΝΕΥΒ για τις ελλείψεις του νέου Νοσοκομείου Χαλκίδας