top of page

Ανακοίνωση ΟΕΝΓΕ για την επείγουσα ιατρική

Αθήνα 12 Φεβρουαρίου 2020

Α.Π: 10053


Στις 10/2/2020 στο πλαίσιο της προγραμματισμένης συνάντησης της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΟΕΝΓΕ με τον Υφυπουργό Υγείας κ. Κοντοζαμάνη, μεταξύ άλλων επαναδιατυπώσαμε και τις προτάσεις της Ο.Ε.Ν.Γ.Ε για την εξειδίκευση της Επείγουσας Ιατρικής. Ο Υφυπουργός Υγείας επανέλαβε αυτό που είχε πει και σε προηγούμενες συναντήσεις με την Ομοσπονδία ότι «κατανοεί τις θέσεις μας» και ότι «θα τις λάβει σοβαρά υπόψη του». Προσπάθησε μάλιστα να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, όταν του αναφέραμε ότι παρά τη σχετική του δέσμευση, στις 15/1 έστειλε διευκρινιστική εγκύκλιο της υπουργικής απόφασης Πολάκη Ιουνίου 2019, σύμφωνα με την οποία «οι ειδικευμένοι γιατροί κλάδου ΕΣΥ που ήδη υπηρετούν ή διορίζονται σε θέση ΤΕΠ, καθώς και όσοι διορίζονται μετά την 1/1/2020 στο ΕΚΑΒ δεν μπορούν να εξελιχθούν σε ανώτερο βαθμό αν δεν αποκτήσουν τον τίτλο εξειδίκευσης της Επείγουσας Ιατρικής», λέγοντας ότι είναι «τυπικό ζήτημα». Σαν να μην έφτανε αυτό, απέκρυψε ότι με κοινή υπουργική απόφαση των συναρμόδιων κκ. Σκυλακάκη, Κοντοζαμάνη, η οποία μάλιστα είχε αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ στις 10/2/2020 την ημέρα δηλαδή της συνάντησης, καταργούνται πολλές (συνολικά 36) θέσεις ειδικευόμενων στα Νοσοκομεία Νίκαιας, Τζάνειο, Μεταξά, Βενιζέλειο, Χανίων, για να μετατραπούν σε θέσεις εξειδικευόμενων Γενικής Ιατρικής αποκλειστικά στο Αττικό και στο ΠΑΓΝΗ και σε κανένα άλλο νοσοκομείο. Κυβερνητική υποκρισία και εμπαιγμός στο έπακρο.


Μετά τη συνάντηση, την ίδια μέρα στις 10/2/2020, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη της Ε.Γ της ΟΕΝΓΕ με γιατρούς των ΤΕΠ και του ΕΚΑΒ για να ενημερωθούν οι συνάδελφοι και να καθορίσουμε τις περαιτέρω ενέργειές μας.


Ομόφωνα αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:


1. Εκτός από τα δύο αναγνωρισμένα Εκπαιδευτικά Κέντρα Επείγουσας Ιατρικής (Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ, με συνδεόμενο νοσοκομείο το Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας Πειραιά: “Άγιος Παντελεήμων’’, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, με συνδεόμενο νοσοκομείο το Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου: ‘’Βενιζέλειο - Πανάνειο’’) υπάρχουν και άλλα νοσοκομεία που πληρούν τις προϋποθέσεις, ώστε άμεσα να ξεκινήσουν να χορηγούν την εξειδίκευση της Επείγουσας Ιατρικής. Απαιτούμε να αυξηθεί άμεσα ο αριθμός των Εκπαιδευτικών Κέντρων Επείγουσας Ιατρικής.


2. Απονομή του τίτλου της εξειδίκευσης στην Επείγουσα Ιατρική, χωρίς εξετάσεις και χωρίς κανένα άλλο προαπαιτούμενο,στους γιατρούς επιμελητές και διευθυντές ΤΕΠ και ΕΚΑΒ πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δύο έτη προϋπηρεσίας ως ειδικευμένοι γιατροί σε ΤΕΠ ή σε ΜΕΘ ή στο ΕΚΑΒ. Είναι απαράδεκτο και προκλητικό το γεγονός ότι η αρμόδια επιτροπή έχει απορρίψει την συντριπτική πλειοψηφία των αιτήσεων των συναδέλφων, οι οποίοι εδώ και πολλά χρόνια, αποδεδειγμένα ασκούν την Επείγουσα Ιατρική.


3. Κατάργηση των διατάξεων που συνδέουν τη βαθμολογική εξέλιξη με την απόκτηση του τίτλου της εξειδίκευσης στην Επείγουσα Ιατρική. Νομικά αποτελεί παραβίαση των όρων της προκήρυξης της συγκεκριμένης θέσης την οποία κατέχουν. Η βαθμολογική εξέλιξη των Επιμελητών ΕΣΥ που υπηρετούν στα ΤΕΠ και στο ΕΚΑΒ να γίνεται απρόσκοπτα χωρίς κανένα φραγμό.


4. Οι θέσεις εξειδικευόμενων στις νέες εξειδικεύσεις να είναι πρόσθετες (όπως άλλωστε είχε γίνει στο παρελθόν με την Εντατική Θεραπεία) και να μην καταργούνται θέσεις ειδικευόμενων γιατί αυτό επιτείνει την φυγή νέων γιατρών προς το εξωτερικό και γιατί οδηγεί στην αποδυνάμωση, στη συρρίκνωση και το κλείσιμο τμημάτων και κλινικών.


Για τους παραπάνω λόγους ζητάμε:


- Να τροποποιηθεί η αρχική Υπουργική απόφαση του Σεπτεμβρίου του 2018 που προβλέπει μόνο δύο (2) εκπαιδευτικά κέντρα.

- Να καταργηθεί στο σύνολό της η Υπουργική απόφαση του Ιουνίου του 2019.


5. Η ΟΕΝΓΕ καλεί τους συναδέλφους, ειδικευμένους γιατρούς των ΤΕΠ και του ΕΚΑΒ, να συμβάλλουν με τις θέσεις τους και τις προτάσεις τους στον εμπλουτισμό των θέσεων της ΟΕΝΓΕ για την εξειδίκευση της Επείγουσας Ιατρικής και την λειτουργία των ΤΕΠ και του ΕΚΑΒ.


6. Η ΟΕΝΓΕ θεωρεί ότι οι επιστήμονες που στην καθημερινή πράξη υπηρετούν την Επείγουσα Ιατρική μπορούν και πρέπει να έχουν αποφασιστικό ρόλο στη λήψη των επιστημονικών αποφάσεων που αφορούν την Επείγουσα Ιατρική, οι οποίες δεν μπορούν να λαμβάνονται από μια ολιγομελή ομάδα Πανεπιστημιακών καθηγητών. Η ιατρική εκπαίδευση και γνώση δεν είναι μονοπώλιο κανενός ούτε όχημα καταξίωσης μιας μερίδας πανεπιστημιακών καθηγητών, για την προώθηση ιδιοτελών συμφερόντων που καμία σχέση δεν έχουν με την ανάγκη ουσιαστικής αναβάθμισης της ιατρικής εκπαίδευσης και την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας που δικαιούται και αξίζει ο λαός μας.留言


bottom of page