Ανέδειξαν τις μεγάλες ελλείψεις στα νοσοκομεία της Αχαϊας