Ανάρτηση του συγκροτήματος Κοινοί Θνητοί για τα αιτήματα της ΟΕΝΓΕ