Ακούστηκε δυνατά η φωνή των υγειονομικών και του λαού