Αγωνιστικό μπαράζ σε κλάδους, στόχος κλιμάκωση-συντονισμός