Αγωνιστικός βηματισμός για την υπεράσπιση της υγείας και των δικαιωμάτων