Αγωνιστικές πρωτοβουλίες με επίκεντρο την προστασία της υγείας του λαού