Αγωνιστικές κινητοποιήσεις στο Νοσοκομείο Αγ. Όλγα