Ένοχη η πολιτική που εγκλωβίζει χιλιάδες ξεριζωμένους χωρίς μέτρα προστασίας