Άμεση ανάγκη να ανοίξουν σχεδιασμένα εργαστήρια και χειρουργεία