Άλλο ένα βήμα για την κατανόηση των αιτίων βαριών περιπτώσεων Covid-19