Άδεια με πολλούς αστερίσκους - κι άλλα δωράκια στις επιχειρήσεις